Toegankelijkheidsverklaring hvzwaasland.be

Hvzwaasland.be is de centrale website van Hulpverleningszone Waasland. De doelstelling is de digitale overheidsdienstverlening toegankelijk maken voor iedereen. We streven naar het verbeteren van onze webtoegankelijkheid, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 (opent in nieuw venster) waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op de website hvzwaasland.be en alle pagina’s die daaraan gelinkt zijn.

In hoeverre leeft hvzwaasland.be de richtlijnen na?

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA (externe link). Er werd actief gewerkt aan de waarneembaarheid, begrijpelijkheid en bedienbaarheid van de website. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

  • Onze website voldoet gedeeltelijk aan de waarneembaarheid: videobeelden kregen geen voice-over of ondertiteling. De beschrijving in de artikels voorziet dezelfde of meer informatie.
  • Onze website voldoet gedeeltelijk aan de navigatie-eisen: de website is niet voldoende vlot toegankelijk met enkel toetsen. Hier zetten we op in bij het vernieuwen van de website.
  • Onze website maakt gebruik van PDF’s voor het publiceren van besluiten van zoneraad en zonecollege en enkele handleidingen voor technische brandpreventie. Het controleren en omzetten van elk besluit zou buitensporig veel tijd vergen. Daarnaast zijn deze documenten ook openbaar en opvraagbaar. Onze organisatie werkt de volgende jaren aan een nieuwe website die vanuit de ontwerpfase zal voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

Wat doet hvzwaasland.be om de toegankelijkheid te verbeteren?

Hulpverleningszone Waasland vindt toegankelijkheid en gelijkwaardige behandeling heel belangrijk. Daarom wordt actief gewerkt aan een toegankelijke website voor iedereen, zodat we iedereen dezelfde dienstverlening kunnen garanderen. Alle diensten die we via onze website aanbieden, bieden we ook aan via telefoon of in persoon.

Feedback en contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

  • Je kan een melding maken bij onze ombudsdienst via ombudsdienst@hvzwaasland.be of via ons e-loket.
  • Bel ons op het nummer 03 502 09 00.

Wanneer is deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld?

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 16 september 2020.

Wij respecteren jouw privacy

Om als hulpverleningszone een goede dienstverlening te bieden, werken wij met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. We doen dit in overeenstemming met de GDPR.

Lees meer over wat wij doen met jouw persoonsgegevens.

Ga naar de inhoud